STATUS PRAWNY

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej powołaną na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 96 poz. 667 ze zm.) jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami.

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Podstawowymi aktami prawnymi wyznaczającymi zakres działania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej są ustawy:

1.       z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 ze zm.),

2.       z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 ze zm.).

Strukturę organizacyjną, zasady kierowania, podziału i nadzoru oraz kompetencji i uprawnień określa w sposób szczegółowy „Regulamin organizacyjny Komendy Miejskiej PSP w Płocku”, który został ustalony przez Komendanta Miejskiego PSP w Płocku i zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie Zarządzeniem Nr 4 z dnia 22 grudnia 2006r. (wprowadzony w życie z dniem 1 marca 2007 r.)

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku ustalił i zatwierdził Regulamin służby i pracy Komendy Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku

Komendanta Miejskiego powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej Komendant Wojewódzki po zasięgnięciu opinii prezydenta i starosty.

Koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP są pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa. W pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej mogą uczestniczyć: gmina, powiat lub samorząd województwa oraz organizatorzy imprez masowych. Osoby prawne lub fizyczne mogą uczestniczyć w ponoszeniu kosztów budowy strażnic, ich wyposażenia i utrzymania.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-13 14:26:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-13 14:27:29
  • Liczba odsłon: 3843
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 610455]

przewiń do góry