Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku podaje do informacji:

·          Wykaz zakładów o zwiększonym ryzyku

na terenie działania tut. komendy zlokalizowane są dwa zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

1

 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

z siedziba w Widełce, Widełka 869

36-145 Widełka

Oddział Gaz w Płocku
ul. Zglenickiego 46a, 09-411 Płock

Terminal Gazu Płynnego

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

2

Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej „ZALGAZ” Gostomscy J.G.E Sp.J.

Bronowo Zalesie 65A,

09-411 Biała

 

·          Terminy planowanych kontroli

Zgodnie z Art. 269 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 672) czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania awarii przemysłowej, obejmujące wszystkie działania, w tym kontrole w terenie, kontrole zastosowanych w zakładzie środków, systemów i raportów oraz dokumentów dotyczących działań następczych, a także działania niebędące kontrolą w terenie, w zakładzie o dużym ryzyku prowadzi komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej z udziałem osób upoważnionych
do kontroli przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach ww. czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrole planowe w terenie
w zakładach o zwiększonym ryzyku prowadzi się co najmniej raz na 3 lata.

Planowane terminy czynności kontrolno-rozpoznawczych:

1) ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

z siedziba w Widełce, Widełka 869

36-145 Widełka

Oddział Gaz w Płocku

ul. Zglenickiego 46a, 09-411 Płock

Terminal Gazu Płynnego

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

Termin kontroli: II kwartał 2018 r.

 

2) Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej

„ZALGAZ” Gostomscy J.G.E Sp.J.

Bronowo Zalesie 65A, 09-411 Biała

Termin kontroli: II kwartał 2018 r.

 

 

 

·          Informacje dotyczące Zgłoszenia Zakładu o zwiększonym ryzyku oraz instrukcji postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii

 

Zgodnie z Art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 672) prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku jest obowiązany do zgłoszenia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej.


L.p.

Nazwa zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Zgłoszenie zakładu
o zwiększonym ryzyku

Data aktualizacji Programu Zapobiegania Poważnym Awariom  

Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii

Data zgłoszenia

Data ostatniej aktualizacji

1

 

ORLEN Paliwa

Sp. z o.o.

z siedziba w Widełce, Widełka 869

36-145 Widełka

Oddział Gaz w Płocku
ul. Zglenickiego 46a,

09-411 Płock

Terminal Gazu Płynnego

ul. Chemików 7,

09-411 Płock

sierpień

2002 r.

18 listopada

2015 r.

czerwiec

2012 r.

orlen_paliwa.pdf

2

Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej „ZALGAZ” Gostomscy J.G.E Sp.J.

Bronowo Zalesie 65A,

09-411 Biała

27 październik 2004 r.

24 czerwiec 2016 r.

czerwiec

2014 r.

zalgaz_gostomscy_j.g.e.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szrajber Rafał
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-05 07:22:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Szrajber Rafał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-05 07:49:52
  • Liczba odsłon: 814
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 610433]

przewiń do góry