W 2010 roku przeprowadzono ogółem 198 czynności kontrolno-rozpoznawczych, w tym:


111 kontroli podstawowych,

21 kontroli sprawdzających realizację wydanych decyzji administracyjnych

66 odbiorów technicznych obiektówKontrolami objęto łącznie 432 obiektów, w tym :


 • 121 obiektów użyteczności publicznej, w 86 obiektach stwierdzono nieprawidłowości ,
 • 85 obiektów zamieszkania zbiorowego, w 41 obiektach stwierdzono nieprawidłowości,
 • 28 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w 18 obiektach stwierdzono nieprawidłowości,
 • 173 obiektów produkcyjnych i magazynowych, w 73 obiektach stwierdzono nieprawidłowości,
 • 1 obiekt w gospodarstwach rolnych, w obiekcie nie stwierdzono nieprawidłowości,
 • 18 obiektów w lasach, w 10 obiektach stwierdzono nieprawidłowości,
 • w tym 136 obiektów stwarzających zagrożenie dla ludzi i środowiska, w 49 obiektach stwierdzono nieprawidłowości.


 

W celu wyegzekwowania nieprawidłowości stwierdzonych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez Komendę Miejską PSP w Płocku wydano łącznie 56 decyzji administracyjnych, w tym :

 • 28 decyzje zwykłe,
 • 0 decyzji specjalnych wydanych w związku z występowaniem w obiektach warunków zagrożenia życia,
 • 4 decyzje o zakazie użytkowania
 • 17 decyzji zmieniających terminy realizacji zaleceń wcześniej wydanych decyzji ,
 • 1 decyzję uchylającą wcześniej wydaną decyzję,
 • 6 upomnień.

Nałożono także 14 mandatów karnych kredytowanych na łączną kwotę 1700 zł.


 

W 2010 roku przeprowadzono 66 kontroli w zakresie oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. W 34 przypadkach Komenda Miejska PSP zajęła stanowisko pozytywne, stwierdzając zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem. W 14 przypadkach wydano opinie o niezgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, w 18 przypadkach odstąpiono od odbioru ze względu na braki formalne w dokumentacji ( brak wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu budowy, brak oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem) lub rezygnację właściciela w trakcie prowadzonych czynności odbiorowych o czym poinformowano PINB.


 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-13 15:43:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Szrajber Rafał
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-25 14:27:09
 • Liczba odsłon: 963
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 610447]

przewiń do góry