Szkolenie strażaków ratowników Państwowej i Ochotniczej  Straży Pożarnej szansą na zwiększenie kwalifikacji zawodowych oraz gwarancją skuteczności działań ratowniczych i humanitarnych

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany przez  Gminę – Miasto Płock
Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku

 

 

Płock. 29.04.2011r.

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E  

 

Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór Firmy do przeprowadzenia szkolenia w ramach projektu „Szkolenie strażaków ratowników Państwowej i Ochotniczej  Straży Pożarnej szansą na zwiększenie kwalifikacji zawodowych oraz gwarancją skuteczności działań ratowniczych i humanitarnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII.  Promocja integracji społecznej w regionach, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Realizatorem Projektu jest  Gmina – Miasto Płock/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku  (KM PSP).

Zapytanie ofertowe skierowane jest do Firm, które uprawnione są do prowadzenia szkoleń nurkowych z zakresu specjalistycznego płetwonurków w systemie PADI, SSI, CMAS zgodnie z obowiązującym programem szkolenia.

Szkolenia będą przeprowadzone zgodnie z PN-EN dot. nurkowania. 

Zakres tematyczny szkolenia:

1.Orientacja i nawigacja podwodna,

2.Mieszanki nurkowe nitrox cz.I,

3.Wrakowo-morskie

Ilość osób do przeszkolenia:

Grupa docelowa 20 strażaków (w tym  kobiety) członków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, mieszkających na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu płockiego.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji nurków PSP i OSP w zakresie nurkowych i szkoleń specjalistycznych; stworzenie warunków do lepszego dostępu do uzyskania niezbędnych kwalifikacji; podniesienie bezpieczeństwa w środowisku lokalnym poprzez uzyskanie kwalifikacji do udziału w działaniach ratowniczych, wzrost szans na zatrudnienie w PSP i ZSP, nabycie umiejętności radzenia sobie za stresem oraz nabycie umiejętności sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego a także wzrost wiary we  własne możliwości i poczucia własnej wartości.

Termin szkolenia:

Szkolenie będzie realizowane w okresie od 18.05.2011r. – 06.06.2011r.

1.Orientacja i nawigacja podwodna, mieszanki nurkowe nitrox cz.I,w powiecie płockim /teoria siedziba KM PSP Płock ul.Wyszogrodzka 1a, praktyka j.Białe k.Lucienia/, zajęcia w dni robocze od godz. 16- 20, soboty i niedziele 10 – 14.  Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu prowadzącego zajęcia.

2.Wrakowo-morskie miejsce wskazane przez prowadzącego szkolenie, termin 24 – 29.05.2011r.

Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkoleń.

Członkowie szkolenia posiadają kompletne wyposażenie indywidualne płetwonurka, inny sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkoleń zapewni Firma prowadząca szkolenie.

Złożona oferta  powinna zawierać:

- proponowany program szkolenia z określeniem ilości zajęć teoretycznych i praktycznych oraz miejsc nurkowych w zakresie szkolenia wrakowo - morskiego,

-cenę szkolenia z podatkiem WAT,

- CV trenera szkoleniowego z krótkim opisem doświadczenia trenerskim w danym zakresie tematycznym szkolenia,

- informację czy cena szkolenia zawiera ubezpieczenie NW uczestników szkolenia.

Na w/w dokumentach proszę umieścić klauzurę o zgodzie na przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby projektu.

Kryterium wyboru oferty:

-cena, program szkolenia, kwalifikacje oraz doświadczenie trenera w danym zakresie tematycznym szkolenia.

Składanie ofert

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o składanie  ofert w terminie 09.05.2011 r. do godz. 12.00.

pocztą na adres  Komenda Miejska PSP w Płocku 09-400 ul.Wyszogrodzka 1a,

lub osobiście  w siedzibie Beneficjenta tj. Komenda Miejska PSP w Płocku 09-400 ul.Wyszogrodzka 1a w sekretariacie  lub u Koordynatora projektu pok. 8,

lub faxem na nr 24 3667850,

lub pocztą elektroniczną e:mail:  and_bork@wp.pl

Podpisanie umowy.

Podpisanie umowy w terminie do 16.05.2011r.

 

 

                                                                                          

                                                                                                  Na oryginale podpisał:

                                                                 Komendant Miejski PSP w Płocku

                                                                 st.bryg.Krzysztof Frączkowski

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wróbel Jarosław
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-05 09:53:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Wróbel Jarosław
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-05 09:53:01
  • Liczba odsłon: 802
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 610453]

przewiń do góry