Dofinansowanie w roku 2007 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku informuje że w roku 2007 uzyskano dofinansowanie na niżej wymieniony sprzęt


1. Zakup Ciężkiego Samochodu Ratowniczo – Gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń został dofinansowany przez:

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl kwotą 250.000 zł

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego kwotą 250.000 zł

 • Urząd Miasta w Płocku kwotą 149.963 zł

 • Orlen Dar Serca kwotą 100.000 zł

2. Zakup wyposażenie strażaków (ubrania specjalne typu NOMEX, specjalistyczne obuwie olejoodporne, aparaty powietrzne) został dofinansowany przez:

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.p l kwotą 115.000 zł

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego kwotą 70.000 zł

 • Urząd Miasta w Płocku kwotą 65.148,25zł

 • Orlen OIL kwotą 20.000 zł

3. Zakup Sorbentów i Neutralizatorów został dofinansowany przez:

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl kwotą 24.999,99 zł

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego kwotą 15.000 zł

 • Urząd Miasta Płocka kwotą 10.000 zł

4. Termomodernizacja Strażnicy JRG NR 1 PSP Płock poprzez wymianę okien został dofinansowany przez:

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl kwotą 17.889 zł

 • Urząd Miasta w Płocku kwotą 14.844,95 zł

5. Zakup kamery termowizyjnej został dofinansowany przez Urząd Miasta w Płocku kwotą 59.872 zł

 

Dofinansowania w roku 2008

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku informuje że w roku 2008 uzyskano dofinansowanie na niżej wymieniony sprzęt:

1. Zadanie „Armatura do likwidacji skażeń ekologicznych (pompa z napędem wodnym do benzyn i olejów, skimer, zapory olejowe, zbiorniki pneumatyczne na media)” w ukompletowaniu: zbiorniki ściekowe PAB 3000 i PAB 5000, zapora sorpcyjna 67 mb, skimer olejowy OLEA III. Dofinansowania udzielił:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl/ kwotą 60.000 zł

- Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” Spółka Akcyjna www.pern.com.pl/ kwotą 60.000 zł

2. Zadanie „Urządzenie hydrauliczne do likwidacji zagrożeń chemiczno ekologicznych na drogach” w ukompletowaniu ciężkiego hydraulicznego zestawu ratowniczego HOLMATRO. Dofinansowania udzielił:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl/ kwotą 91.000 zł

- Fundacja Orlen Dar Serca www.darserca.pl/ kwotą 46.000 zł

- Urząd Miasta w Płocku www.ump.pl/ kwotą 45.000 zł

3. Zadanie „Zakup ubrań nurkowych” 6 kpl. Dofinansowania udzielił:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl/ kwotą 25.000 zł

4. Zadanie „Zakup pontonu Ratowniczego” w ukompletowaniu Ponton ratowniczy GRAND 650. Dofinansowania udzielił:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl/ kwotą 25.000 zł

5. Zadanie „Poduszki do podnoszenia i uszczelniania autocystern” w ukompletowaniu sprzętu firmy VETTER zestawu poduszek 2 x 54 i 2 x 20, poduszki uszczelniającej, poduszki uszczelniającej z drenażem oraz dwóch bandaży pneumatycznych. Dofinansowania udzielił:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl kwotą 22.980 zł

- Fundacja Orlen Dar Serca www.darserca.pl/ kwotą 23.000 zł

6. Zadanie „Zakup ubrań gazoszczelnych” 9 kpl. Dofinansowania udzielił:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl/ kwotą 66.000 zł

- Urząd Miasta w Płocku www.ump.pl/ kwotą 35.000 zł

- Fundacja Orlen Dar Serca www.darserca.pl/ kwotą 31.000 zł

7. Sprzęt do serwisu i napraw ubrań gazoszczelnych i aparatów powietrznych. Dofinansowania udzielił:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl/ kwotą 40.000 zł

- Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” Spółka Akcyjna www.pern.com.pl/ kwotą 40.000 zł

 

 Dofinansowanie w roku 2009


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku informuje że w roku 2009 uzyskano dofinansowanie na niżej wymieniony sprzęt:

 1. Zakup Średniego Samochodu Gaśniczego o wartości 575.660 zł został dofinansowany przez:

  - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl kwotą 275.660 zł

  - Urząd Miasta w Płocku www.ump.pl kwotą 300.000 zł

 2. Zakup samochodu specjalnego - nośnika kontenerów o wartości 589.570 zł został dofinansowany przez:

  - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl kwotą 270.000 zł

  - Urząd Miasta w Płocku www.ump.pl kwotą 169.570 zł

  - Województwo Mazowieckie www.mazovia.pl kwotą 150.000 zł

 3. Zakup kontenera specjalnego z pompą do wody zanieczyszczonej o wartości 330.630 zł został dofinansowany przez:

  - Budżet Państwa z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie klęsk żywiołowych kwotą 250.000 zł

  - Urząd Miasta w Płocku www.ump.pl kwotą 60.430 zł

 4. Zakup samochodu operacyjnego z napędem 4x4 z wyposażeniem o wartości 87.500 zł dofinansowany przez:

  - Urząd Miasta w Płocku www.ump.pl kwotą 37.500 zł

  - Starostwo Powiatowe w Płocku www.powiat.plock.pl kwotą 15.000 zł

  - Fundacja Orlen Dar Serca www.darserca.pl kwota 35.000 zł

 5. Zakup zapory sorpcyjnej i elastycznej 400 mb z osprzętem o wartości 79.999,99 zł dofinansowany przez Budżet Państwa z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie klęsk żywiołowych kwotą 79.999,99 zł

 6.  Zakup zestawu pompy hydraulicznej z nożycami do likwidacji zagrożeń chemiczno ekologicznych na drogach o wartości 50.000 zł został dofinansowany przez ORLEN Asfalt Sp. z o.o.  www.orlen-asfalt.pl kwotą 50.000 zł.

 

 Dofinansowanie w roku 2010

 1.  Zakup samochodu ratownictwa wysokościowego (Podnośnik hydrauliczny SHD-25):

  - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl kwotą 195.100 zł

  - Urząd Miasta w Płocku www.ump.pl kwotą 250.000 zł

 2. Zakup kontenera ekologicznego z wyposażeniem o wartości 200.000 zł został dofinansowany przez:

  - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl kwotą 100.000 zł
   

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rakowski Piotr
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-03-04 12:55:49
 • Informacja zaktualizowana przez: Rakowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-29 08:00:27
 • Liczba odsłon: 1496
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 610426]

przewiń do góry