Przykładowy wzór zgłoszenia dotyczącego odbioru obiektu
                                                                            ..................., dnia .....................

...............................................

(Imię i nazwisko, nazwa Wnioskodawcy)

..............................................................

..............................................................

(adres zamieszkania, adres siedziby Wnioskodawcy

i telefon kontaktowy )
                                                              

Zawiadomienie

o zakończeniu budowy/remontu* i przystąpieniau do użytkowania obiektu budowlanego

 

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr 156, poz. 1118 z dnia 2006r. ze zm.) zawiadamiam o zakończeniu w dniu ............................budowy/remontu* obiektu budowlanego/części obiektu budowlanego*

 

........................................................................................................

                       (nazwa, rodzaj i przeznaczenie obiektu-inwestycji, zakres odbioru)

........................................................................................................

........................................................................................................

                                         (adres obiektu)

i zamiarze przystąpienia do użytkowania, w celu zajęcia stanowiska wg kompetencji

Inwestorem obiektu jest.......................................................................

.......................................................................................................

                                        (nazwa i adres inwestora)

a przyszłym użytkownikiem...................................................................

.......................................................................................................

                                        (nazwa i adres użytkownika)

Obiekt (roboty remontowe) wykonano na podstawie pozwolenia na budowę

nr............... z dnia ....................., w którym nałożono obowiązek/nie

nałożono obowiązku * uzyskania zgody na użytkowanie.

 

1. Państwowa Straż Pożarna

Dane o obiekcie budowlanym:

- powierzchnia zabudowy (m 2 )                   ...............................

- kubatura (m 3 )                                      ................................

- ilość kondygnacji                                    ...............................

- zagrożenie wybuchem                             tak/nie*

- uzgodnienie projektu budowlanego

z rzeczoznawcą ds zabezpieczeń ppoż         tak/nie*

 

2. Państwowa Inspekcja Sanitarna:

Przeznaczenie obiektu:

- działalnośc gastronomiczna.................................................................

- działalność usługowa.........................................................................

(określić typ usług, medyczna-z określeniem zakresu wykonywanych świadczeń, produkcyjna-z określeniem profilu produkcji)

 

3. Państwowa Inspekcja Pracy

w obiekcie przewidziano pomieszczenia (stanowiska) pracy stałej/czasowej* dla .....................osób

 

 

W sprawie odbioru należy kontaktować się z ...........................................

                                                      (nazwisko i imię upoważnionej, nr telefonu)

 

 

                                                     .......................................

                                                            (podpis Wnioskodawcy)

 

 

Otrzymują:

1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

    ul. Wyszogrodzka 1a

    09-400 Płock

2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

    ul. Kolegialna 20

    09-402 Płock

3. Państwowa Inspekcja Pracy

    ul. 1-go Maja 7a

    09-402 Płock


 

 

 

*-niepotrzebne skreślic

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szrajber Rafał
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-03 11:44:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Szrajber Rafał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-26 13:21:37
  • Liczba odsłon: 851
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 610471]

przewiń do góry